آگهی استخدام موشن گرافیست در موسسه فرهنگی

استخدام موشن گرافیست در موسسه فرهنگی

1398-02-10

استخدام موشن گرافیست مسلط به انیمیشن دو بعدی در موسسه فرهنگی به صورت تمام وقت

استخدام موشن گرافیست مسلط به انیمیشن دو بعدی در موسسه فرهنگی به صورت تمام وقت

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی