آگهی استخدام تعدادی منشی خانم و آقا در دفتر بازرگانی

استخدام تعدادی منشی خانم و آقا در دفتر بازرگانی

1397-08-01

استخدام تعدادی منشی خانم و آقا در دفتر بازرگانی با حقوق مکفی در محدوده زعفرانیه

استخدام تعدادی منشی خانم و آقا در دفتر بازرگانی با حقوق مکفی در محدوده زعفرانیه

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی