آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-02-10

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ساعت کار 9/30 الی 18 و حقوق 1 م

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ساعت کار 9/30 الی 18 و حقوق 1 م

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی