آگهی استخدام آرایشگر ماهر مردانه

استخدام آرایشگر ماهر مردانه

1398-02-10

استخدام آرایشگر ماهر مردانه. با مشتری و دارای حداقل 5 سال سابقه. غیر سیگاری

استخدام آرایشگر ماهر مردانه. با مشتری و دارای حداقل 5 سال سابقه. غیر سیگاری

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی