آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

1398-02-10

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر جهت نشر مطالب. ترجیحا مسلط به زبان عربی.

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر جهت نشر مطالب. ترجیحا مسلط به زبان عربی.

مشهد معلم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی