آگهی استخدام فروشنده جهت شرکت معتبر خصوصی

استخدام فروشنده جهت شرکت معتبر خصوصی

1398-02-10

استخدام فروشنده جهت شرکت معتبر خصوصی در زمینه فروشندگی در پیج و کانال مجازی تلگرام و اینستاگرام.

استخدام فروشنده جهت شرکت معتبر خصوصی در زمینه فروشندگی در پیج و کانال مجازی تلگرام و اینستاگرام.

تهران سر سبز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی