آگهی استخدام فروشنده جهت فروش موبایل و لوازم جانبی

استخدام فروشنده جهت فروش موبایل و لوازم جانبی

1398-02-10

استخدام فروشنده با سابقه و مسلط به مدل های روز گوشی جهت فروش موبایل و لوازم جانبی آن.

استخدام فروشنده با سابقه و مسلط به مدل های روز گوشی جهت فروش موبایل و لوازم جانبی آن.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی