آگهی استخدام حسابدار خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام حسابدار خانم در یک شرکت خصوصی

1398-02-09

استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزار مالی و متعهد به کار در یک شرکت خصوصی

استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزار مالی و متعهد به کار در یک شرکت خصوصی

تهران پارک شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی