آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-02-09

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ظاهر آراسته و شیک با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ظاهر آراسته و شیک با حقوق مناسب

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی