آگهی استخدام منشی خانم در دفتر ادیت فیلم و عکس

استخدام منشی خانم در دفتر ادیت فیلم و عکس

1398-02-09

استخدام منشی خانم در دفتر ادیت فیلم و عکس با ظاهر آراسته و حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در دفتر ادیت فیلم و عکس با ظاهر آراسته و حقوق 1/500 م

تهران درکه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی