آگهی استخدام نجار کابینت ساز

استخدام نجار کابینت ساز

1398-02-09

استخدام نجار کابینت ساز ماهر . دائم

استخدام نجار کابینت ساز ماهر . دائم

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی