آگهی استخدام پلاستر کار نمای ساختمان

استخدام پلاستر کار نمای ساختمان

1398-02-09

استخدام پلاستر کار نمای ساختمان با دستگاه بالابر . مزد به صورت متری محاسبه می شود.

استخدام پلاستر کار نمای ساختمان با دستگاه بالابر . مزد به صورت متری محاسبه می شود.

اهواز فاز دو پاداد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی