آگهی استخدام منشی خانم در فروشگاه

استخدام منشی خانم در فروشگاه

1398-02-09

استخدام منشی خانم در فروشگاه با ساعت کار 9 الی 18 در محدوده عشرت آباد

استخدام منشی خانم در فروشگاه با ساعت کار 9 الی 18 در محدوده عشرت آباد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی