آگهی استخدام عکاس حرفه ای در مجموعه تولیدی

استخدام عکاس حرفه ای در مجموعه تولیدی

1398-02-09

استخدام عکاس حرفه ای در مجموعه تولیدی سنگ جواهر. حتما مسلط به ادیت عکس . رزومه به تلگرام ارسال شود

استخدام عکاس حرفه ای در مجموعه تولیدی سنگ جواهر. حتما مسلط به ادیت عکس . رزومه به تلگرام ارسال شود

زاهدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی