آگهی استخدام کناف کار

استخدام کناف کار

1398-02-09

استخدام کناف کار ماهر یا نیمه ماهر . ترجیحا وسیله ایاب و ذهاب داشته باشید.

استخدام کناف کار ماهر یا نیمه ماهر . ترجیحا وسیله ایاب و ذهاب داشته باشید.

اصفهان بزرگمهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی