آگهی استخدام کارگر لوله کش ساختمان

استخدام کارگر لوله کش ساختمان

1398-02-09

استخدام کارگر لوله کش ساختمان . افزایش حقوق متناسب با کیفیت کار

استخدام کارگر لوله کش ساختمان . افزایش حقوق متناسب با کیفیت کار

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی