آگهی استخدام اپیلاسیون کار ماهر در آرایشگاه

استخدام اپیلاسیون کار ماهر در آرایشگاه

1398-02-09

استخدام اپیلاسیون کار ماهر در آرایشگاه به صورت درصدی.

استخدام اپیلاسیون کار ماهر در آرایشگاه به صورت درصدی.

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی