آگهی استخدام مشاور فروش و بازاریابی جهت شرکت خدمات مهندسی کیانا رایانه زاهدان نماینده رسمی شاتل

استخدام مشاور فروش و بازاریابی جهت شرکت خدمات مهندسی کیانا رایانه زاهدان نماینده رسمی شاتل

1397-08-01

استخدام مشاور فروش و بازاریابی جهت شرکت خدمات مهندسی کیانا رایانه زاهدان نماینده رسمی شاتل دارای مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترا با تجربه کاری و روابط عمومی بالا دارای حس تعهد و مسئولیت پذیری

استخدام مشاور فروش و بازاریابی جهت شرکت خدمات مهندسی کیانا رایانه زاهدان نماینده رسمی شاتل دارای مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترا با تجربه کاری و روابط عمومی بالا دارای حس تعهد و مسئولیت پذیری

زاهدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی