آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت خصوصی

استخدام کارمند آی تی در شرکت خصوصی

1398-02-09

استخدام کارمند آی تی در شرکت خصوصی. ترجیحا دارای مدرک مرتبط . تماس فقط از طریق واتسپ یا تلگرام

استخدام کارمند آی تی در شرکت خصوصی. ترجیحا دارای مدرک مرتبط . تماس فقط از طریق واتسپ یا تلگرام

کرج هفت تیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی