آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-02-09

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز.مسلط به فتوشاپ- عکاسی و دارای دوربین حرفه ای.

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز.مسلط به فتوشاپ- عکاسی و دارای دوربین حرفه ای.

بابلسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی