آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

1398-02-08

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز برای پشتیبانی صفحات اینستا و تولیدمحتوا.

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز برای پشتیبانی صفحات اینستا و تولیدمحتوا.

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی