آگهی استخدام راننده با کامیونت مسقف

استخدام راننده با کامیونت مسقف

1398-02-08

استخدام تعدادی راننده منظم با کامیونت مسقف با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده منظم با کامیونت مسقف با درآمدی رضایت بخش

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی