آگهی استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در شرکت مهندسی کسرا

استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در شرکت مهندسی کسرا

1398-02-08

استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در شرکت خصوصی با تجربه مرتبط با اتوماسیون اداری و توانایی انجام کارگروهی و اصول مذاکره

استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در شرکت خصوصی با تجربه مرتبط با اتوماسیون اداری و توانایی انجام کارگروهی و اصول مذاکره

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی