آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-02-08

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی (خانم) در شرکت مجاز برای راه اندازی پیج اینستاگرام فعال. لطفا از طریق تلگرام در ارتباط باشید

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی (خانم) در شرکت مجاز برای راه اندازی پیج اینستاگرام فعال. لطفا از طریق تلگرام در ارتباط باشید

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی