آگهی استخدام کارشناس فروش در دفتر فروش خودرو

استخدام کارشناس فروش در دفتر فروش خودرو

1397-08-01

استخدام تعدادی کارشناس فروش خانم جهت کار در دفتر فروش خودرو با حقوق ثابت +پورسانت

استخدام تعدادی کارشناس فروش خانم جهت کار در دفتر فروش خودرو با حقوق ثابت +پورسانت

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی