آگهی استخدام راننده جرثقیل

استخدام راننده جرثقیل

1398-02-08

استخدام یک نفر راننده جرثقل جهت همکاری با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر راننده جرثقل جهت همکاری با درآمدی رضایت بخش

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی