آگهی استخدام پشتیبان سایت در موسسه معتبر

استخدام پشتیبان سایت در موسسه معتبر

1398-02-08

استخدام پشتیبان سایت در موسسه معتبر در محدوده جمهوری. با تسلط به شبکه های اجتماعی و فتوشاپ. رزومه و مشخصات فردی به واتسپ ارسال شود

استخدام پشتیبان سایت در موسسه معتبر در محدوده جمهوری. با تسلط به شبکه های اجتماعی و فتوشاپ. رزومه و مشخصات فردی به واتسپ ارسال شود

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی