آگهی استخدام راننده نیسان

استخدام راننده نیسان

1398-02-08

استخدام تعدادی راننده نیسان با روابط عمومی خوب جهت کار در یک شرکت پخش معتبر با شرایط کتری خوب

استخدام تعدادی راننده نیسان با روابط عمومی خوب جهت کار در یک شرکت پخش معتبر با شرایط کتری خوب

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی