آگهی استخدام راننده با وانت یخچالدار

استخدام راننده با وانت یخچالدار

1398-02-08

استخدام تعداد 3 نفر راننده با وانت یخچالدار جهت همکاری در پخش با درآمد خوب

استخدام تعداد 3 نفر راننده با وانت یخچالدار جهت همکاری در پخش با درآمد خوب

شیراز بنی هاشمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی