آگهی استخدام حسابدار خانم یا آقا در یک شرکت ساختمانی

استخدام حسابدار خانم یا آقا در یک شرکت ساختمانی

1398-02-08

استخدام حسابدار خانم یا آقا مسلط به امور حسابداری با داشتن رزومه کاری مرتبط در شرکت ساختمانی بصورت پاره وقت

استخدام حسابدار خانم یا آقا مسلط به امور حسابداری با داشتن رزومه کاری مرتبط در شرکت ساختمانی بصورت پاره وقت

تهران نیروهوایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی