آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

1398-02-07

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی با ظاهر آراسته و مرتب در محدوده سعادت آباد

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی با ظاهر آراسته و مرتب در محدوده سعادت آباد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی