آگهی استخدام منشی اداری در یک شرکت معتبر بازرگانی و پیمانکاری

استخدام منشی اداری در یک شرکت معتبر بازرگانی و پیمانکاری

1398-02-07

استخدام منشی اداری در یک شرکت معتبر بازرگانی و پیمانکاری منظم و بادقت با حقوق وزارت کار

استخدام منشی اداری در یک شرکت معتبر بازرگانی و پیمانکاری منظم و بادقت با حقوق وزارت کار

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی