آگهی استخدام کارمند آقا در دفترفروش خودرو

استخدام کارمند آقا در دفترفروش خودرو

1398-02-07

استخدام کارمند آقا در دفترفروش خودرو به صورت تمام وقت و حقوق 1/500 م

استخدام کارمند آقا در دفترفروش خودرو به صورت تمام وقت و حقوق 1/500 م

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی