آگهی استخدام منشی خانم در دفتر طراحی داخلی

استخدام منشی خانم در دفتر طراحی داخلی

1398-02-07

استخدام منشی خانم در دفتر طراحی داخلی با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر طراحی داخلی با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی