آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-02-07

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با حقوق مکفی به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با حقوق مکفی به همراه بیمه

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی