آگهی استخدام نقاش چوب و ام دی اف در شرکت زاگرس

استخدام نقاش چوب و ام دی اف در شرکت زاگرس

1398-02-07

استخدام نقاش چوب و ام دی اف در شرکت زاگرس . ماهر و مستعد .

استخدام نقاش چوب و ام دی اف در شرکت زاگرس . ماهر و مستعد .

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی