آگهی استخدام کارمند خانم در یک موسسه فرهنگی هنری

استخدام کارمند خانم در یک موسسه فرهنگی هنری

1398-02-07

استخدام کارمند خانم در یک موسسه فرهنگی هنری با ظاهر مناسب و منظم در محدوده سهروردی جنوبی

استخدام کارمند خانم در یک موسسه فرهنگی هنری با ظاهر مناسب و منظم در محدوده سهروردی جنوبی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی