آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-02-07

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی در محیطی امن بدون حاشیه در محدوده ونک

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی در محیطی امن بدون حاشیه در محدوده ونک

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی