آگهی استخدام کارگر ساده ساختمانی

استخدام کارگر ساده ساختمانی

1398-02-07

استخدام کارگر ساده ساختمانی جهت وردستی استادکار لوله کش آب ساختمان.

استخدام کارگر ساده ساختمانی جهت وردستی استادکار لوله کش آب ساختمان.

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی