آگهی استخدام جوشکار ساختمان

استخدام جوشکار ساختمان

1398-02-07

استخدام جوشکار ساختمان ماهر

استخدام جوشکار ساختمان ماهر

مشهد بلوار توس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی