آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-02-07

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی در دو شیفت کاری با حقوق 1 م در محیط کاملا زنانه

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی در دو شیفت کاری با حقوق 1 م در محیط کاملا زنانه

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی