آگهی استخدام جوشکار نمای ساختمان

استخدام جوشکار نمای ساختمان

1398-02-07

استخدام جوشکار نمای ساختمان همراه با ابزار . با وجدان و متعهد . تسفیه ماهانه.

استخدام جوشکار نمای ساختمان همراه با ابزار . با وجدان و متعهد . تسفیه ماهانه.

کرج مشکین دشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی