آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-02-07

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق 1/700 م به صورت تمام وقت

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق 1/700 م به صورت تمام وقت

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی