آگهی استخدام کناف کار

استخدام کناف کار

1398-02-07

استخدام کناف کار ماهر . تسویه هفتگی .کار در سراسر تهران می باشد.

استخدام کناف کار ماهر . تسویه هفتگی .کار در سراسر تهران می باشد.

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی