آگهی استخدام سرامیک کار در پروژه توسعه بیمارستان تجریش

استخدام سرامیک کار در پروژه توسعه بیمارستان تجریش

1398-02-07

استخدام سرامیک کار در پروژه توسعه بیمارستان تجریش . حقوق مکفی

استخدام سرامیک کار در پروژه توسعه بیمارستان تجریش . حقوق مکفی

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی