آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی

1398-02-07

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی با حقوق ثابت به همراه بیمه

تهران چیتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی