آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت پیمانکاری ساختمانی

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت پیمانکاری ساختمانی

1398-02-07

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت پیمانکاری ساختمانی در محیطی کاملا امن با شرایط بسیار عالی

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت پیمانکاری ساختمانی در محیطی کاملا امن با شرایط بسیار عالی

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی