آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری فعال

استخدام منشی خانم در شرکت اداری فعال

1398-02-07

استخدام منشی خانم در شرکت اداری فعال در دو شیفت کاری و دارای فضای اختصاصی برای منشی

استخدام منشی خانم در شرکت اداری فعال در دو شیفت کاری و دارای فضای اختصاصی برای منشی

تهران جنت آباد مرکزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی