آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-02-07

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت تمام وقت و ساکن محدوده شرق تهران

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت تمام وقت و ساکن محدوده شرق تهران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی