آگهی استخدام منشی مدیر عامل در شرکت حمل و نقل دریایی

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت حمل و نقل دریایی

1398-02-07

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت حمل و نقل دریایی با ظاهر شیک و آراسته در محدوده مطهری

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت حمل و نقل دریایی با ظاهر شیک و آراسته در محدوده مطهری

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی